آموزش آنلاین miRNA

microrna ها ( به اختصار miRNA) توالی های RNA ای غیر کد شونده و کوچکی ( در حدود 22 نوکلئوتید) هستند که در گیاهان، حیوانات و بعضی از ویروس ها یافت می شوند و در مهار RNA، تنظیمات بعد از رونویسی و بیان ژن دارای عملکرد می باشند. در حالیکه اکثر miRNA ها مستقر در درون سلول هستند، پاره ای دیگر که عموما میکروRNA های در حال گردش یا بیرون سلولی نام دارند، در محیط های بیرون سلولی نیز، نظیر مایعات بیولوژیک مختلف و محیط کشت سلولی حضور دارند. در پکیچ آموزش آنلاین miRNA سعی شده است تا شما را با مفاهیم اولیه آشنا کنیم و راه را برای یادگیری بیشتر شما هموار سازیم.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!